Info

From 1/7-19 har verksamheten på Storskrubb Medicin förändrats.
Vi utför nu endast

  • Körkortsintyg
  • Sjöfartsintyg

för övrig sjukvård hänvisar vi till er hälsocentral.

Vi tacker för ert förtroende.
From Aug – 19 övergår jag till en anställning som överläkare på Kalix Sjukhus.

Posted in Uncategorized.